TERMÉSZET KÖZELSÉGÉNEK MEGÉLÉSE, LELKES GYEREKEK TÁRSASÁGÁBAN…

Tanulmányi kirándulás Sipos Gazdával, interaktív előadás az Ördöngös tanyán

Kedves Barátaim, Kedves Szülők, Kedves Gyerekek,

Hivatásom gyakorlásának legmagasabb, legszebb értéke és teljessége, ha tudásomat, ismereteimet átadhatom, megoszthatom gyerekekkel, felnőttekkel, szakma iránt érdeklődőkkel és szakmát gyakorló szakemberekkel.

Hivatásom szeretete mellett, tisztelem és szeretem embertársaimat és a nyitott szívű, érdeklődő, tanulni akaró, okos gyerekeket is egyaránt.

Kedves meghívásnak tehettem eleget, hiszen a hódmezővásárhelyi, Szőnyi Benjamin Református Általános Iskola 2. a osztálya meghívott, hogy az Ördöngös tanyán tartsak számukra egy interaktív előadást a környezet, a természet rejtett titkairól, különleges hatásairól életünkre.

Interaktív előadás az Ördöngös tanyán Sipos Gazdával

Nagy tisztelettel olvasom Németh László gondolatait és tanításait, így számomra e gondolatok iránymutatóak és példaértékűek:

„A tanári munka nem azonos a módszeres ismeretközléssel, még akkor sem, ha rendszeresség, szigor és következetesség jár vele. A jó tanár a lehetőségeket mutatja tanítványainak, a könyvtár és kutatás irányába tereli az érdeklődést, önálló véleményalkotásra és munkára ösztönöz, ugyanakkor tudásban, magatartásban, anyanyelvhez, hagyományokhoz való ragaszkodásban és gondolkodásban a tevékeny, művelt ember mintaképe. Csak az ilyen tanár tud jelenlétével és munkájával szellemi forrongást kiváltani.”

(Németh László)

Szívből köszönöm a Szőnyi Benjamin Református Általános Iskola 2. a osztálynak, és Móroczné Keresztesi Ildikó és Búzáné Tóth Annamária tanító néniknek a meghívást és a szervezést, továbbá Korcsik Bori és Tóth – Szécsényi Anita kedves szervezőknek az önzetlen segítséget. Jó volt ott lenni és megtapasztalni a felkészült, nyitott, tiszta világ befogadó erejét és alázatát. Sokat tanultam gyerekek én is Tőletek! Köszönöm Nektek!

A Sipos Gazda levelesládájában olvashatjátok azt a levelet, amit a rendezvényről írtak. Hálás vagyok, és köszönöm…

Együtt – Mindenkiért!

Tanulmányi kirándulás – Interaktív előadás az Ördöngös tanyán képekben

Hódmezővásárhelyi Szőnyi Benjamin Református Általános Iskola

 

Sipos Gazda levelesládája